segunda-feira, 28 de novembro de 2011

?כמה פעמים סלחת לי
?האם אני סלחתי גם לך

,רציתי לדעת לדבר אתך
,רציתי לדעת לספר לך
,רציתי לדעת להיות לך
,רציתי לדעת לרגש אותך
...רציתי לדעת לאהוב אותך

Sem comentários: